Voorwaarden & WerkwijzeAls u een artikel bij UK Carparts / Rover-MG-Onderdelen bestelt,
gaat u akkoord met deze onderstaande voorwaarden (en aanvaardt u ze).
Wij verzoeken u deze voorwaarden te lezen.


OFFERTE:
Als u een offerte aanvraagd is deze uiteraard geheel vrijblijvend,
vraag dit aan via de button ' ONDERDEEL AANVRAAG '
of per email, fax of telefoon.
(reply op email [vaak] binnen 24 uur).

BESTELLEN :
Bij voorkeur graag Uw bestelling doorgeven met behulp vna het winkelmandje,
of via Email : info@rover-mg-onderdelen.nl
vermeld in uw email de volgende zaken:
-Het product dat u wilt aanschaffen en het aantal stuks
-Uw naam
-Het afleveradres
-De gewenste betaalwijze
Of download het bestelformulier en verstuur dit per mail of per fax : 0511-702673

BEVESTIGING :
Wanneer u een artikel heeft besteld, wordt dit via Email bevestigd.
Of er wordt telefonisch contact met u opgenomen als u dat aangeeft.
In deze bevestiging wordt vermeld wat de totale kosten zijn en naar welk bankrekeningnummer u dit kunt overmaken en het ORDERNUMMER welke u bij betaling dient te vermelden.
Het totaalbedrag bestaat uit: de bestelde artikelen + eventuele bijkomende verzend-, bezorgkosten en statiegelden welke op sommige ruil-onderdelen zitten. Ook wordt de termijn vermeld wanneer het artikel waarschijnlijk bij u thuis kunt verwachten.

BETAALWIJZE :
Betaalwijze : vooruitbetalen op bankrekening bij verzendig.
Of contant bij afhalen.
Zodra u heeft betaald, worden de artikelen verzonden.
De snelste manier om uw bestelde artikelen te ontvangen, is om te betalen via telebankieren.
Betalen met creditcard of pinpas is (nog) niet mogelijk.

LEVERTIJD :
Omdat de meeste artikelen op aanvraag worden besteld,
is de geschatte levertijd 1 week.
Tenzij een artikel in 'backorder' (langdurige bestelling/levertijd) staat dan krijgt u bericht wanneer het artikel wel wordt verwacht.
Als op een artikel een levertijd is van meer dan 8 weken dan
kan in overleg de bestelling kosteloos worden geannuleerd.
De opgegeven leveringstermijn is puur een indicatie
en er kunnen daarom geen enkele rechten aan worden ontleend.

VERZENDEN :
De verzendkosten worden apart berekend en zijn voor rekening van de koper. Artikelen worden onder rembours of als gewone zending verstuurd, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Wij proberen ervoor te zorgen de kans op beschadigen zeer beperkt te houden. Toch moet u met het volgende rekening houden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of beschadigde goederen tijdens het transport. Klachten over verlies en schade, welke niet zijn veroorzaakt door de vervoerder, moeten binnen twee dagen worden gemeld na pakketontvangst. Al het verpakkingsmateriaal moet dan ter verificatie bijgehouden worden.
Het vervoer van glas is geheel niet verzekerbaar en gebeurt altijd op risico van de koper.
Vanaf het moment dat de goederen door UK Carparts zijn verzonden is de risico voor de koper, tenzij anders afgesproken.
Artikelen worden verzend via TNT-post of koeriersdienst.
Eventueel kunt u de (grotere) onderdelen ook afhalen.
(ook op afspraak weekends & avond-uren mogelijk.)

BEZORG- & VERZENDKOSTEN :
Verzendtarieven zijn afhankelijk van de bestelling,
en worden door ons aan de hand van uw order bepaald.
Onderdelen die erg groot of zwaar zijn worden verzonden met een speciale bezorg/koeriers-dienst.
De verzendkosten zijn variabel, mede ook afhankelijk van benodigde hoeveelheid verpakkingsmateriaal.


KENNIS & MONTAGE :
Voor technische uitleg raden wij u de originele dealerwerkplaatshandboeken aan.
Alle onderdelen/producten dienen te worden gemonteerd volgens de fabrieksinstructies. Als u niet zeker bent over de montage van een onderdeel overleg dan eventueel met uw eigen garage.

PRIJZEN :
Alle vermelde prijzen zijn per stuk en inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Op 2e-hands onderdelen zit echter nooit BTW.
De prijzen kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen tussen de Engelse Pond en de Euro,
en staan er alleen ter informatie.

STATIEGELDEN RUILDELEN :
Statiegeld komt bovenop de onderdelenprijs welke op ruilbasis worden aangeboden. (voorbeelden zijn: dynamo/startmotoren/versnellingbak/motorblok).
Het statiegeldbedrag wordt u vermeld bij de prijsopgaaf en zal worden doorberekend in afwachting van de terugzending van de oude ingeruilde eenheid. Het statiegeld wordt terugbetaald wanneer we de eenheid volledig, schoon en 1 maand na de faktuurdatum terugkrijgen. De retourverzendkosten dienen volledig door u te worden betaald. Indien u ons de oude eenheid terugstuurt, vermeld dan in de meegestuurde brief uw naam, adres, telefoonnummer, verzenddatum en beschrijving van de goederen en het statiegeldbedrag waar u recht op heeft. Bij pakketaankomst wordt er gekeken naar de volgende punten:
- Is het goed verpakt ?
- Is het tijdens het transport beschadigd ?
- Komt de oude eenheid overeen met het type welke wij u hebben toegezonden? - Is de eenheid volledig.
Indien aan één van bovengenoemde punten niet wordt voldaan dan kan dit lijden tot statiegeldverlaging.

ONTVANGST VAN ARTIKELEN :
U dient bij pakketontvangst te controleren of de doos niet beschadigd is. In geval van beschadiging of verlies, meldt u dit binnen twee dagen na pakketontvangst en wacht u niet tot u de onderdelen zelf nodig bent. De verpakking dient u te bewaren tot alles is afgehandeld. Controleer of u alle artikelen hebt ontvangen en dat alle mechanische onderdelen goed werken. Voor de montage moet u altijd controleren of het bestelde artikel de juiste is. Mocht dit niet het juiste artikel zijn dan dient u dit binnen twee dagen na pakketontvangst te melden.

RETOURZENDEN :
Wanneer u een verkeerd onderdeel heeft ontvangen als gevolg van uw foute bestelling, dient u dit binnen twee dagen te melden. In overleg kunnen dan de meeste goederen terug worden gestuurd (behalve electrische delen). De retourzendkosten en de evenuele verpakkingsmaterialen zijn voor uw eigen rekening. Wanneer de artikelen correct bij ons zijn binnengekomen, ontvangt u een tegoedbon ter waarde van het product verminderd met 15% heropnamekosten. Er geld een minimumwaarde van € 25,00.

GARANTIE :
Op artikelen waar garantie op zit begint de garantieperiode vanaf de faktuurdatum, niet vanaf de datum van plaatsing. De waarborg op onze onderdelen is normaal en redelijk, maar de klachten zijn beperkt tot de waarde van het komponent en dekt in geen geval: uurloon, transportkosten, fouten bij een komponent dat eraan vastzit, fouten als gevolg van een slechte plaatsing of onderdelen die voor rally of kompetitie gebruikt worden. Bij klachten kunt u de produkten naar UK Carparts terugbrengen of verzonden worden. Daarbij moet u de volgende punten in acht nemen: - de waarde moet groter zijn dan 25 Euro - de verzendingskosten moeten bij terugzending van de goederen voorafbetaald zijn; - alle goederen moeten schoon en goed verpakt in originele verpakking teruggestuurd worden. Zodra U of derden het onderdeel uit elkaar hebben gehaald, zijn we niet meer aansprakelijk. Uiteindelijk beslist UK Carparts zelf of het gaat over een defekt aan de eenheid, of het defekt bij plaatsing veroorzaakt werd. Goederen beschadigd door slechte verpakking of transport tijdens de terugzending komen niet in aanmerking voor onderzoek.

PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID:
UK Carparts is zelf geen fabrikant van goederen en wijst daarom iedere vorm van productaansprakelijk af. Eventuele schadeclaims moeten worden ingediend bij de fabrikant van het betreffende product. UK Carparts wil natuurlijk wel helpen om naam en contactgegevens van desbetreffende fabrikant te achterhalen.

INFORMATIE OP SITE :
We hebben geprobeerd alle informatie, specificaties en toepassingen zo volledig mogelijk te vermelden. Echter zijn we in geen enkel opzicht verantwoordelijk over de verstrekte informatie, specificaties & toepassingen.
De illustraties en foto's op de website zijn slechts voorbeelden en er kunnen dus kleine verschillen optreden.

PRIVACYBELEID :
De ingevoerde gegevens op het contact-, bestel en/of zoekformulier
worden enkel alleen gebruikt ter correspondentie van het gevraagde produkt
en absoluut niet aan derden verstrekt.

JURIDISCHE ASPECTEN :
Verkoper behoudt zich nadrukkelijk alle eigendomsrechten voor op haar aan koper geleverde goederen, zulks tot het moment waarop de koper de door hem aan verkoper verschuldigde tegenprestatie heeft voldaan. Onder de hiervoor bedoelde tegenprestatie zijn tevens inbegrepen vertragingsrente en kosten van invordering en overige aanvullende schadevergoeding, welke koper aan verkoper is verschuldigd of zal worden wegens zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

Op alle geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. Met uitzondering van geschillen waarin de wet de kantonrechter bevoegd heeft verklaard, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de arrondisementsrechtbank te Friesland.

Heeft u nog vragen?
Aarzel dan niet, en neem contact met ons op.